JavR

JavR

Fotograaf: Izzy Masterbroek

Hip Hop / Alternative


JavR is een Nederlandse artiest met de gave om een abstracte art form neer te zetten met behulp van zijn passie: muziek maken. Zijn doel is om zijn luisteraars een eigen bewustzijn mee te geven. 
 De rapper heeft veel meegemaakt op spiritueel aspect waaruit hij ook zijn inspiratie haalt.