2012 - Bart Notermans (The AppleJacks in Sittard)

Sponsoring

Contact met Popwaarts over samenwerking / sponsoring

Bas Broeder

024-3601178 / 06-83981429

Bas@popronde.nl  / bbroeder@hetnet.nl

 

De waarde van Popronde.

Onderstaand model, de Popronde Metrokaart, is een visuele weergave van de onderlinge verbindingen tussen de Popronde en haar stakeholders. Popronde is in deze metrokaart het 'Hoofdstation', bestaande uit de overkoepelende organisatie, Stichting Popwaarts, en de lokale coordinatoren van het festival. Via de verbindingslijnen wordt duidelijk gemaakt hoe de stakeholders zich verhouden tot elkaar, en tot Popronde als fenomeen. De zones laten zien hoe direct de verbinding tussen Popronde en stakeholder is.

Naar aanleiding van onderstaand model heeft Popronde gepoogd haar netwerk meer inzichtelijk te maken, via onderstaande links ziet u Poprondes' medewerkers, de selectiecommissie en de mediapartners.

Medewerkers.

Selectiecommissie.

Mediapartners.

 

 Netwerk Popronde

 

Marketinganalyse

Download de marketinganalyse

 

Desgewenst kunnen wij u publiciteitsmateriaal, of het festivalverslag met daarin de facts en figures van elke editie toesturen.