Hank Wharton

Hank Wharton

Singer/songwriter / Alternative


Hank Wharton is de verloren zoon van Madonna; de scheidingslijn tussen fabel en fictie; de nieuwe morgen én de godvergeten zonsondergang. Hank Wharton rijdt op gevoel, bejubelt de literaire escapades van Meester Roshi en Eckhart; Hank kijkt en wordt bekeken. Hank is Instagram, Hank is TikTok, Hank ís en eerlijk gezegd is Hank ook wel eens niet.