2013 - Mitch Wolters (Who vs Who in Maastricht)

Raad van toezicht

Good Cultural Governance

Popronde volgt de richtlijnen voor Good Cultural Governance. Medio 2017 is het bestuursmodel omgevormd naar het Raad van Toezicht model.

Het Bestuur van Stichting Popwaarts wordt gevormd door dhr. M. van den Ouweland en dhr. B.A.S. Broeder

Onderstaande leden vormen de Raad van Toezicht.