2013 - Mitch Wolters (Emil Landman in Zwolle)

Raad van toezicht

Good Cultural Governance

Popronde volgt de richtlijnen voor Good Cultural Governance. Medio 2017 is het bestuursmodel omgevormd naar het Raad van Toezicht model.

Het Bestuur van Stichting Popwaarts wordt gevormd door dhr. M. van den Ouweland en dhr. B.A.S. Broeder

Onderstaande leden vormen de Raad van Toezicht. 
Jeroen Blijleve

Aspirant lid.

In memoriam. Paul Smits is sinds de oprichting van Stichting Popwaarts in 1998 betrokken geweest als bestuursvoorzitter, en heeft deze functie tot het laatste moment bekleed. Wij herinneren ons Paul als een ontzettend lieve man met een groot hart voor livemuziek en talentontwikkeling. We zullen hem erg gaan missen.

Paul Smits

Rita Zipora

Aspirant lid.