2012 - Mitch Wolters (Lucas Hamming in Haarlem)

Raad van toezicht

Good Cultural Governance

Popronde volgt de richtlijnen voor Good Cultural Governance. Medio 2017 is het bestuursmodel omgevormd naar het Raad van Toezicht model.

Het Bestuur van Stichting Popwaarts wordt gevormd door dhr. M. van den Ouweland en dhr. B.A.S. Broeder

Onderstaande leden vormen de Raad van Toezicht. 
Jeroen Blijleve is in de muziekindustrie vooral bekend als directeur en programmeur van poppodium Patronaat in Haarlem. Dit podium telt als 1 van de grootste podia in Nederland en investeert sinds haar oprichting in 1984 doelbewust in nieuwe muziek en ziet het ontwikkelen van een gezond popklimaat en ontwikkelingsklimaat als belangrijkste doelstelling. Sinds de nieuwbouw in 2005 kent Patronaat grote veranderingen maar blijft trouw aan deze idealen. Sterker nog, onder leiding van Jeroen als directeur sinds 2009 verstevigd Patronaat zich meer een meer in de regio als aanjager van popcultuur met de komst van het popcentrum in 2018 (combinatie van popschool en oefenruimtes) als kers op de taart. Jeroen speelde zelf als basgitarist van de organ trash band E.T Explore Me mee met de popronde in 2007. In 2014 deed de nederbiet equivalent van E.T. Explore Me, namelijk De Kliko’s ook mee. Jeroen kent daarmee de popronde ook goed vanuit het perspectief van de muzikant. Jeroen kent een unieke combinatie van ondernemerschap, zakelijkheid met altijd oog voor inhoud, creativiteit en sympathie voor de underground.

Jeroen Blijleve

Aspirant lid.

Rita Zipora is muzikant en songwriter, en tourde in 2015 met haar band op de Popronde. Ze bracht twee albums uit, speelde op verschillende poppodia, was te zien bij DWDD en 3FM. Daarnaast is Rita bestuurslid bij BAM!, de nieuwe beroepsvereniging voor popmuzikanten en songwriters.

Rita Zipora

Aspirant lid.