Uinko Eerenstein

Uinko Eerenstein

Fotograaf: Kasper Vogelzang

Pop / Singer/songwriter


Karakteristiek is zijn donkere stem, die weliswaar niet onzuiver is, maar weinig geschoold klinkt. Zijn optredens kenmerken zich door een statige, maar tegelijkertijd intieme stijl. Melancholie lijkt zijn basis-emotie te zijn, maar een ontnuchterende knipoog is (gelukkig) nooit ver weg.